gachhaiquan@gmail.com / 02413 501 895 / 093 106 3333
Gạch Hải Quân

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hải Quân

Lô K1-1, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
093 106 3333
02413 501 895
gachhaiquan@gmail.com

Để lại thông tin liên lạc để được tư vấn