gachhaiquan@gmail.com / 02413 501 895 / 093 106 3333
Gạch Hải Quân

GẠCH CHÈN: HQ_120CHGẠCH CHÈN: HQ_120CH

Xây chèn.

Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140
Thông số kỹ thuật - Technical specification

Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥100 kg/ cm2

Độ thấm nước - Water Absorption: < 1,6 ml/cm2/h

Độ ngậm nước bão hòa - Moisture capacity: < 10%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~0%

Vật liệu - Materials

Đá xay, bột đá, xi măng, tro bay

Stone dust, stone powder, cement, fly ash.

 

 

CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN
Kích thước - Dimension (mm) 60 x 120 x 140 (mm)
Trọng lượng - Weight (kg) 2.25 (kg)
Viên/m2 đặc - Bricks/1m2 139 (viên)
Viên/m3 đặc - Bricks/1m3 992 (viên)
Viên/1m2 tường xây - Bricks/1m2 ( Actual Volume /1m2) 106 (viên)
Viên/1m3 tường xây - Bricks/1m3 ( Actual Volume /1m3) 757 (viên)
Vữa dùng cho 1m3 xây - Mortar mass /1m3 0.3 (m3)
Thể tích = 0.8 viên gạch đất nung * Volume = 0.8 clay burned bricks ( 210x100x60 )