gachhaiquan@gmail.com / 02413 501 895 / 093 106 3333
Gạch Hải Quân

Gạch 3 vách: HQ_90V3SGạch 3 vách: HQ_90V3S

Xây tường ngăn phòng

Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140
Thông số kỹ thuật - Technical specification

Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥75 kg/ cm2

Độ thấm nước - Water Absorption: < 1,6 ml/cm2/h

Độ ngậm nước bão hòa - Moisture capacity: < 10%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~29%

Vật liệu - Materials

Đá xay, bột đá, xi măng, tro bay

Stone dust, stone powder, cement, fly ash.

 

 

CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN
Kích thước - Dimension (mm) 390 x 90 x 130 (mm)
Trọng lượng - Weight (kg) 7.3 (kg)
Viên/m2 đặc - Bricks/1m2 19.7 (viên)
Viên/m3 đặc - Bricks/1m3 219 (viên)
Viên/1m2 tường xây - Bricks/1m2 ( Actual Volume /1m2) 17 (viên)
Viên/1m3 tường xây - Bricks/1m3 ( Actual Volume /1m3) 190 (viên)
Vữa dùng cho 1m3 xây - Mortar mass /1m3 0.15 (m3)
Thể tích = 3.6 viên gạch đất nung * Volume = 3.6 clay burned bricks ( 210x100x60 )

 

 

Sản phẩm khác